Skip til primært indhold

Publikationer

CKV's medarbejdere producerer løbende materiale, der kan bruges i informations- og uddannelsesøjemed. Kontakt os, hvis du har specielle ønsker.

Alle skal have mulighed for at spille – game – gå til e-sport,
hvis de har lyst!

Det er vores grundindstilling, især efter vi gennem et år har arbejdet med E-sport for alle. Vi har nu erfaring for, at personer med håndmotoriske vanskeligheder kan udvikle sig både fysisk, kognitivt og socialt via tilpassede gaming fællesskaber og udstyr, der tager udgangspunkt i deres udfordringer. Derfor har vi skrevet en del af vores erfaringer ned. Vi håber, de kan bruges af terapeuter, lærere, pædagoger, personlige hjælpere og andre fagpersoner, som dagligt støtter op omkring børn, unge og voksne med særlige fysiske og kognitive udfordringer.

Læs mere om, hvordan gaming kan gøres tilgængeligt for alle, ved at klikke på denne linje

Effektmåling ved anvendelse af IPPA-metoden

Effektmålingsmetoden IPPA er afprøvet i forhold til rådgivning og afprøvning af IKT-hjælpemidler til mennesker med skriftsproglige vanskeligheder, bl.a. mennesker med diagnosen ordblindhed. Metoden IPPA lægger vægt på borgernes selvvurderede besvær med at udføre aktiviteter.

Læs rapporten Effektmåling ved anvendelse af IPPA-metoden ved at klikke på denne linje.

SCA-Metoden på Sygehus Lillebælt

CKVs SCA-certificerede logopæder har stået for implementering af SCA-metoden på Afdelingen for Hjerne- og Nervesygdomme på Sygehus Lillebælt i Kolding. Evalueringsrapporten viser, at SCA skaber bedre kommunikation mellem personale og patienter, og at patienterne får større mulighed for at deltage aktivt i kommunikationen.

Læs baggrunden og hele evalueringsrapporten, som er lavet af Syddansk Universitet, ved at klikke på denne linje.

Succesfuld implementering af hjælpemidler i hverdagslivet for borgere med læse- og skrivevanskeligheder.

Ergoterapeut i IKT-teamet, Jesper Fage-Pedersen, har i juni 2015 afsluttet sin masteruddannelse i rehabilitering ved Odense Universitet.

Projektet Succesfuld implementering af hjælpemidler i hverdagslivet for borgere med læse- og stavevanskeligheder kan læses ved at klikke på denne linje.

Masterprojekt i Information Kommunikations Teknologi og læring (IKT og læring) fra Ålborg Universitet 2010.

- At udvikle et program eller en hjemmeside, et virtuel computermedieret personligt lærings miljø (PLM) til mennesker, som deltager i en rehabiliteringsproces. Af Ragnhild Engen.

Læs masterprojektet At udvikle et program eller en hjemmeside, et virtuel computermedieret personligt lærings miljø (PLM) til mennesker, som deltager i en rehabiliteringsproces ved at klikke på denne linje.

Masterprojekt: "Hverdagslivets kommunikation - i familier, hvor et familiemedlem har amyotrofisk lateral sclerose, og der anvendes alternativ og støttende kommunikation."

Af Hanne Bech, Masteruddannelse i Rehabilitering ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, august 2007.

Læs masterprojektet "Hverdagslivets kommunikation - i familier, hvor et familiemedlem har amyotrofisk lateral sclerose, og der anvendes alternativ og støttende kommunikation. ved at klikke på denne linje.

Masterprojekt: "Forandringer i daglig livsførelse med et handicappet barn - Forældreperspektiver og ergo- og fysioterapeutiske perspektiver på amtslig rådgivning"

A. Hansen, Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling ved Aarhus Universitet, maj 2004.

Læs hele projektet "Forandringer i daglig livsførelse med et handicappet barn - Forældreperspektiver og ergo- og fysioterapeutiske perspektiver på amtslig rådgivning" ved at klikke på denne linje.

Artikel: "Autisme og leg i førskolealderen"

Pipper Holler, Legeteket, Fyns Amt, 2003.

Læs artiklen "Autisme og leg i førskolealderen" ved at trykke på denne linje. 

Artikel: "Børns udvikling indenfor leg 0-7 år"

Pipper Holler, Legeteket, Fyns Amt, 2004.

Læs artiklen "Børns udvikling indenfor leg 0-7 år" ved at trykke på denne linje.

Artikel: "Halvsidig lammelse"

Pipper Holler, Legeteket, Fyns Amt, 2003.

Læs artikel "Halvsidig lammelse"  ved at trykke på denne linje.

Pjece: "Leg med dit barn 0-12 måneder"

Pipper Holler, Legeteket, Fyns Amt, 2004.

Læs pjecen "Leg med dit barn 0-12 måneder" ved at trykke på denne linje.

CKV, Tale- og Høreafdelingerne har udgivet serien "Studier i Audiologopædi". Gennem årene er der udgivet følgende numre:

  • "Laryngektomeredes kommunikative og psykosociale forhold" (1998)
  • "Førskolebørn der stammer" (1998)
  • "Intensiv læseundervisning. Resultater og overvejelser" (1998)
  • "Vurdering af udbyttet af intensiv afasiundervisning" (2001)
  • "Tegning som pædagogisk redskab i undervisningen af børn der stammer" (2002) (inkl. CD-Rom)
  • "Voice Handicap Index og effektevaluering af logopædisk stemmebehandling" (2006)

Så længe lager haves, kan de enkelte numre bestilles pr. e-mail til ckv@rsyd.dk 

APPFWU02V