Skip til primært indhold

Rapporter

Medarbejderne ved CKV skriver ofte rapporter om deres projekter, ny viden o.l.

CKV Odense fælles:

 

Tilbage til livet efter en hjernerystelse (2017 - 2022)

Du kan læse hele rapporten ved at klikke på denne linje.

CKV Odense - Den gode historie (2016) 

- udarbejdet som konkret dokumentation for rehabiliterende indsatser ved CKV Odense med afsæt i Region Syddanmarks Socialområdes rehabiliteringsstrategi.

Du kan læse hele rapporten CKV Odense - Den gode historie (2016) ved at klikke på denne linje.

Brugerundersøgelse - Tale - Høre -  Syn - Mobilitet (2009-2010)

Du kan læse hele rapporten" Brugerundersøgelse - Tale - Høre -  Syn - Mobilitet" ved at klikke på denne linje

Brugerundersøgelse - Hvordan oplever kommunernes fagpersoner samarbejdet med CKV? (2011) 

Du kan læse hele rapporten "Brugerundersøgelse - Hvordan oplever kommunernes fagpersoner samarbejdet med CKV?" ved at klikke på denne linje

Synsrådgivningen:

Samtale Café for svagsynede og blinde - afsluttende rapport 2021 – 2022

Du kan læse hele rapporten "Samtalecafé for svagsynede og blinde 2021-22" ved at klikke på denne linje

Afsluttende rapport IT undervisningsmetode og materialer til svagtseende 2016 - 2017

Du kan læse hele rapporten "Afsluttende rapport IT undervisningsmetode og materialer til svagtseende 2016 - 2017"  ved at klikke på denne linje

Afsluttende rapport IT Cafe for ældre, blinde og svagtseende borgere på Fyn

Du kan læse hele rapporten "Afsluttende rapport IT Cafe for ældre, blinde og svagtseende borgere på Fyn" ved at klikke på denne linje

iPad-undervisning for ældre, svagtseende borgere - afsluttende rapport 2015

Du kan læse hele rapporten "iPad-undervisning for ældre, svagtseende borgere - afsluttende rapport 2015"  ved at klikke på denne linje

Hvor gik de hen? En undersøgelse af status for årgangene 1984, 1989 og 1994 fra Synsregistret med hensyn til skole- og uddannelse i 2012. 

Du kan læse hele rapporten "Hvor gik de hen? En undersøgelse af status for årgangene 1984, 1989 og 1994 fra Synsregistret med hensyn til skole- og uddannelse i 2012. " ved at klikke på denne linje

Rapport om effekten af et opsøgende arbejde. Oplysninger om en særlig indsats for personer med udviklingshæmning og synsproblemer på Fyn - 2005-2011. 

Du kan læse hele rapporten "Rapport om effekten af et opsøgende arbejde. Oplysninger om en særlig indsats for personer med udviklingshæmning og synsproblemer på Fyn - 2005-2011. " ved at klikke på denne linje

Situationsbestemt motivation. Småbørnskonsulent Trine Berg Adelgaards speciale i pædagogik. 

Du kan læse hele rapporten "Situationsbestemt motivation."  ved at klikke på denne linje

IKT afdelingen

MoreMemo gør videosamtale muligt for flere. Personer med begrænset funktionsevne behøver kun at acceptere dit opkald med et tryk på skærmen.

Du kan læse hele rapporten VitaMind Connect ved at klikke på denne linje.

Mobilitetsafdelingen

Sissel Madsen er blevet uddannet demenskoordinator og har som afslutning på sin uddannelse skrevet en spændende opgave om kommunikation fra, til og med borgere med Alzheimers sygdom. 

Du kan læse hele opgaven om kommunikation fra, til og med borgere med Alzheimers sygdom ved at klikke på denne linje

Effektmålingsmetoden IPPA er afprøvet i forhold til rådgivning og afprøvning af IKT-hjælpemidler til mennesker med skriftsproglige vanskeligheder, bl.a. mennesker med diagnosen ordblindhed.

Metoden IPPA lægger vægt på borgernes selvvurderede besvær med at udføre aktiviteter. - udarbejdet som konkret dokumentation for rehabiliterende indsatser ved CKV Odense med afsæt i Region Syddanmarks Socialområdes rehabiliteringsstrategi

Du kan læse hele rapporten om effektmålingsmetoden IPPA ved at klikke på denne linje

Rapport fra Mini seminar: Specialrådgivning på hjælpemiddelområdet • Samrådet af 2007, Health & Rehab

Du kan læse hele rapporten "Specialrådgivning på hjælpemiddelområdet • Samrådet af 2007, Health & Rehab" ved at klikke på denne linje

Velfærdsteknologi til rehabilitering af voksne med kognitive funktionsnedsættelser (2012) 

Ergoterapeut og master i rehabilitering Jesper Fage-Pedersen og ergoterapeut Jannie Vang Nielsen har arbejdet med virtual reality til borgere med demens. Det affødte rapporten Stjernestunder åbner døren til erindringen; Testrapport af virtual reality til borgere med demens.

Du kan læse hele testrapport af virtual reality til borgere med demens ved at klikke på denne linje

Hørerådgivningen

Brugertilfredshed ved træffe-/konsultationssteder (2016)

Der er i efteråret 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt de fremmødte og indkaldte borgere ved de lokale træffe- og konsultationssteder.

Du kan læse hele rapporten "Brugertilfredshed ved træffe-/konsultationssteder (2016)" ved at klikke på denne linje

 

APPFWU01V