Skip til primært indhold

Arbejdsmiljørådgivning på socialpædagogiske arbejdspladser

Få hjælp til at finde vej i spændingsfeltet mellem omsorgspligt, socialpædagogisk indsats og arbejdsmiljø, når hensynet til borgeren medfører ekstraordinær fysisk belastning af medarbejderne.

Formål

At sikre medarbejdernes arbejdsmiljø under hensyntagen til den pædagogiske målsætning, hvor der tages højde for de særlige fysiske og psykiske udfordringer, borgeren har, med henblik på at nedbringe arbejdsbetinget sygefravær.

Rådgivningen kan indeholde:

  • Afklaring af den specifikke problematik ud fra samtale med relevante medarbejdere og leder
  • Observation og dataindsamling på arbejdsstedet (hos borgeren) sammen med relevante medarbejdere
  • Rapport med analyse og løsningsforslag ift. den specifikke problematik
  • Gennemgang af rapport sammen med relevante medarbejdere og leder
  • Plan for implementering af nye procedurer sammen med ledelse og medarbejderrepræsentanter
  • Undervisning i relevante arbejdsmetoder og teknikker
  • Opfølgning i implementeringsfasen

Opfølgende undervisning af nyansatte/vikarer med aftalte intervaller eller efter behov
Omfang af ydelsen tilpasses den specifikke opgave, og aftales med arbejdsstedets ledelse. Ydelsen er takstbaseret på timebasis.

Arbejdslederen kan finde henvisningsskemaet ved at klikke på denne linje

APPFWU01V