Skip til primært indhold

Siddestillingsanalyse

Mobilitet rådgiver og vejleder fagpersoner samt børn og voksne i siddestilling i kørestol.

Formålet er, at du eller dit barn opnår en optimal, funktionel siddestilling, som tager udgangspunkt i dine eller dit barns ressourcer, funktionsevne og aktiviteter. Du kan have gavn af vores hjælp, hvis du fx:

 • har svært ved at indtage og/eller opretholde en siddende stilling
 • har fejlstillinger i kroppen
 • har tryksår eller er i risiko for at få det
 • har smerter, når du sidder i din kørestol
 • har en fremadskridende sygdom, som har betydning for din siddestilling i kørestolen
 • har svært ved at betjene din manuelle eller elektriske kørestol
 • har en anden kompleks problemstilling i din kørestol 

Siddestillingsanalysen foregår i tæt samarbejde med dig og den kommunale hjælpemiddelterapeut.
På CKV vil vi:

 • gennem en samtale med dig afdække dine ressourcer, funktionsevne, aktiviteter og ønsker
 • foretage en fysisk undersøgelse af din eller dit barns mulighed for at sidde og for aktivitet i kørestolen
 • lave en rapport, hvor du og kommunens hjælpemiddelterapeut kan læse om undersøgelsesresultater, løsningsforslag og evt. produktforslag
 • hjælpe med afprøvning og tilpasning af den løsning, vi foreslår 

Du skal henvises gennem den kommunale hjælpemiddelterapeut for at få foretaget en siddestillingsanalyse på CKV.

APPFWU02V