Skip til primært indhold

Rådgivning i særligt komplekse sager

Komplekse sager kan vedrøre mobilitetshjælpemidler, arbejdsmiljø, boligændringer, biler eller en kombination af flere områder. Ydelsen omfatter både børn og voksne.

Komplekse sager er kendetegnet ved, at der, ud over fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne, er en eller flere af nedenstående faktorer, der gør sig gældende i din sag:

 • flere diagnoser
 • kognitive udfordringer, som har betydning for valg, tilpasning og implementering af hjælpemidlet/løsningen
 • arbejdsmiljømæssige udfordringer relateret til funktionsevnen
 • forhold i omgivelserne, som øger kompleksiteten og kan have indflydelse på opfyldelse af målsætning
 • forskellige opfattelser af problematikken
 • udfordringer i kommunikationen

CKV kan:

 • udrede problematikken gennem samtaler, undersøgelser og research samt eventuelt brug af billedmateriale og video
 • hjælpe med at opstille mål for forløbet
 • udarbejde en rapport med anbefalinger
 • medvirke ved et møde, hvor anbefalingerne præsenteres og drøftes

Efter udredningen kan CKV hjælpe med

 • at systematisere implementeringsprocessen
 • at sikre implementering af de valgte løsninger
 • at sikre evaluering af målene

Ydelsen varetages af to ergo- og/eller fysioterapeuter med specialviden på området. Hvis du har brug for hjælp i en kompleks sag, skal henvendelse til CKV foregå gennem kommunens hjælpemiddelsagsbehandler.

Denne ydelse kan være omfattet af kommunalt abonnement, men vil altid kunne tilkøbes af offentlig myndighed eller privat virksomhed. Hvis du ønsker at hente et henvisningsskema så klik på denne linje.APPFWU02V