Skip til primært indhold

Rådgivning om kommunikation ved overgang mellem institutioner

IKT afdelingen rådgiver og vejleder om hjælpemidler og strategier til børn og voksne med nedsat kommunikationsevne, pårørende og fagpersonale, når borgeren skifter institution eller personalegruppe.

Formålet er:

  • at sikre, at borgeren i sin hverdag får mulighed for at bruge det bevilgede kommunikationshjælpemiddel til at udtrykke følelser, tanker og behov
  • at bidrage til øget selvhjulpenhed
  • at personalet fortsat kan hjælpe borgeren omkring brugen af hjælpemidlet

Du kan have gavn af vores hjælp, hvis borgeren tidligere har fået bevilget og implementeret et kommunikationshjælpemiddel efter §§ 112 og 113, men borgeren nu er flyttet til ny institution, som ikke har viden om alternativ og supplerende kommunikation eller hjælpemidlet.

Vi har åbent Hus den 1. torsdag i måneden kl. 12.30-15.00, hvor en terapeut træffes og du kan afprøve hjælpemidler.

APPFWU02V